افتتاح اولین مرکز تخصصی ماساژ ورزشی در شهرستان جهرم

اولین مرکز ماساژ ورزشی در شهر جهرم در تاریخ ۱۸/۸/۹۵ در محل باشگاه ورزشی ستاره به دست مسئولین افتتاح گردید. به گزارش روابط عمومی

ادامه