نتایج مسابقات شطرنج نونهالان و نوجوانان شهرستان جهرم

یک دوره مسابقات شطرنج درون شهرستانی در رده سنی نونهالان و نوجوانان دختر و پسر در تاریخ ۲۱ و ۲۲ شهریورماه در شهرستان جهرم

ادامه