برگزاری دومین جلسه اماکن ورزشی ماده ۸۸ شهرستان جهرم

دومین جلسه پیرامون مسائل مربوط به اماکن ورزشی ماده ۸۸ در سال ۹۵ در محل اداره ورزش ورزش و جوانان شهرستان جهرم برگزار گردید.

ادامه