کسب عنوان برتر شهرستان جهرم در همایش تجلیل از برترین های کاراته استان فارس

همایش تجلیل از برترین های سبک شیتوریوشوکوکای یونیون کاراته استان فارس در شیراز برگزار گردید و شهرستان جهرم علاوه بر کسب عنوان شهرستان برتر

ادامه