برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با مکمل های ورزشی در جهرم

دومین کارگاه آموزشی با موضوع آشنایی با مکمل های ورزشی در ۲۸ تیرماه ۹۶ در سالن پیامبر اعظم (ص) شهرستان جهرم و زیر نظر

ادامه

کارگاه آموزشی حرکات اصلاحی در جهرم برگزار شد

یک دوره کارگاه آموزشی حرکات اصلاحی زیر نظر هیأت پزشکی ورزشی استان فارس در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ماه ۹۶ در کانون فرهنگی هنری احسان

ادامه